Взяла член брата в руки в перерыве от зубрешки

-->